Inleider

Locatie

Houten
Meidoornkade 22, 3992 AE Houten
Website
https://www.ruysdael.nl

Volgende Keer

Datum

21 - 28 mei 2021
Verlopen!

Tijd

09:30

Kosten

€945,00

Doelgroep

Manager,
Portfolioboard,
Portfoliomanager,
Projectmanager

MoP Foundation training

MoP® (Management of Portfolio’s) is de internationale standaard voor Portfoliomanagement. MoP biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander-) portfolio’s. Een portfolio is een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken.
Het doel van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Doelstelling
In deze training maak je op een praktische manier kennis met deze methodiek. Daarnaast bereiden we je voor op het MoP Foundation examen.

Doelgroep
Directeuren, managers, portfoliomanagers, programmamanagers, projectmanagers, medewerkers van een portfolio-/programmabureau.

Inhoud van de training
MoP geeft een compleet beeld van Portfoliomanagement in de vorm van 2 cycli: de Definition en de Delivery cyclus. Binnen deze cycli zijn een aantal practices nader uitgewerkt. Naast deze 2 cycli onderkent MoP een vijftal principes (uitgangspunten) die randvoorwaardelijk zijn voor het goed inrichten en borgen van portfoliomanagement in een organisatie. De training is in het Nederlands. Het cursusmateriaal (sheets en boek) is in het Engels.

Examen (kosten € 285,- exclusief 21% BTW)
De training wordt afgesloten met het internationaal erkende MoP Foundation examen.

Examenbegeleiding
Cursisten wordt de mogelijkheid geboden om tijdens hun voorbereiding op het examen, hun vragen telefonisch of per e-mail voor te leggen aan hun trainer. Gratis e-learning is voor elke deelnemer beschikbaar.

De training wordt gehouden:
– Op 2 aaneengesloten dagen;
– Van 09:30uur tot circa 17:00uur;
Al onze trainingen en examens zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Annulering en verschuiving van training of examen
Annulering of verschuiving van een training of examen kan kosten met zich meebrengen. Zie hiervoor onze leveringsvoorwaarden.
MoP® is a registered trade mark of AXELOS Limited

Tags: