verbinder in een netwerk van mensen

Portfoliomanagement event 3.0

Zoals we in ons rapport over 2021 constateerden bevindt portfoliomanagement zich in een transitie naar meer strategie-georiënteerd werken. Deze transitie, gecombineerd met andere maatschappelijk ontwikkelingen, heeft in onze visie een grote consequentie voor het vakgebied van portfoliomanagement. Dat betekent ook dat we met het portfoliomanagement event meegaan in deze transitie en daarom brengen we dit jaar een aantal wijzigingen aan. De wijzigingen vallen uiteen in 3 categorieën:

          1. De onderwerpen
          2. De doelgroep
          3. De opzet

De onderwerpen

We nemen je in dit event mee op een reis naar de toekomst waarin effectsturing, circulaire businessmodellen en digitalisering, zoals big data, centraal staan.  Dit alles in het kader van een duurzame en innovatieve samenleving.

Een toekomst waarin portfoliomanagement als vakgebied en als activiteit steeds meer geïntegreerd is met de standaard bedrijfsvoeringsprocessen. Waarin de focus verschuift van ‘control’ naar effectsturing en strategierealisatie. Effectsturing verder gaat dan alleen economische facetten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm. De SDG’s, de ESG’s en circulaire businessmodellen geven daar  vorm en inhoud aan.

Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen kent portfoliomanagement binnen organisaties nog diverse niveaus van volwassenheid. Er  wordt nog dagelijks geworsteld met het prioriteren van en de control op projecten. Het vinden van een juiste balans tussen het hier en nu en anticiperen op de toekomst is daarbij essentieel.

De doelgroep

De primaire doelgroep van het portfoliomanagement event was altijd de portfoliomanager en leden van de portfolioboard. Bovenstaande transitie en de bijbehorende onderwerpen zijn van belang voor een grotere doelgroep. Op het event verwelkomen we dan ook naast deze mensen graag (senior) managers, bedrijfsvoeringsspecialisten en duurzaamheidsmanagers.

De opzet

Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een event van een dag naar een event van een jaar. Deze lijn zetten we dit jaar door en zowel voorafgaand als na afloop van het (hopelijk) fysieke event hebben we een keur aan Online interacties. Deze variëren van een intervisie, een lezing door een deskundige of het behandelen van een praktijkcase.

 

Wanneer?

De datum stellen we nog vast aan de hand van de laatste corona ontwikkelingen. Op deze wijze willen we de kans dat er een fysiek event komt zo groot mogelijk maken. Vooralsnog verwachten we dat in de maand mei daar de grootste kans op is. Geef via onderstaand formulier je interesse aan en we informeren je als eerste als de datum bekend is.

 

Fysieke bijeenkomst?

Menselijke interactie is nog steeds op zijn best als je in dezelfde ruimte bent. Ons streven is dan ook om het event fysiek te laten plaatsvinden. Uiteraard is veel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het NBC in Nieuwegein heeft veel maatregelen genomen om ook grote groepen veilig te accomoderen. Maar de kans is groot dat we de omvang van de groep moeten beperken. Je kunt daarbij denken aan maximaal 1 deelnemer per organisatie, zodat we de mogelijk risico’s tot een minimum beperken. De exacte mogelijkheden en invulling worden de komende maanden uitgewerkt, waarbij met meerdere scenario’s wordt gewerkt.

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Wordt alles anders?

Nee, de volgende zaken blijven zeker hetzelfde:

 • Er komt een portfoliomanagementrapport 2022
 • We hebben nog steeds deelnemers nodig voor het onderzoek om tot een waardevol rapport te komen
 • Interactie en het opdoen van nieuwe inzichten staat centraal
 • Een open en ontspannen sfeer is een absolute randvoorwaarde