flowmaster

Portfoliomanager (medior)

Portfoliosturing binnen en tussen organisaties is steeds crucialer om strategische en maatschappelijke doelen te bereiken. Geaggregeerde en zorgvuldig samengestelde informatie over combinaties van portfolio, bedrijfsvoering en strategie is daarbij onontbeerlijk om goede besluitvorming te realiseren. Als medior Portfoliomanager  ben je de spin in het web en organiseer je, samen met bijvoorbeeld de portfoliomanager, het besluitvormingsproces rond het veranderportfolio.  Je vindt het leuk  om ondersteuningsteams op te zetten, zoals portfolio offices of  programmabureaus,  die als een luchtverkeersleiding regie voeren op informatie- en stuurprocessen. In deze rol combineer je jouw passie voor mensen en complexe vraagstukken met analytische, creatieve en sociale vaardigheden. Je hebt een bachelor of masteropleiding, gevolgd door minimaal twee jaar ervaring met een vergelijkbare rol in organisaties of projecten en je staat aan het begin van je loopbaan.

De impact van jouw werk

Je werkt in het brandpunt van drie werkvelden die de komende jaren enorm groeien: transities, circulariteit en digitalisering. Bij transities, de grote en complexe veranderingen, zijn de portfolio’s het kompas om samen de richting te vinden en effectieve acties te nemen. Dit kompas gaat niet alleen over de inhoud van de verandering, maar ook over de onderstroom van beleving. Bij circulaire business modellen en oplossingen ligt het accent meer op het combineren van portfolio’s en perspectieven van meerdere spelers in een keten. Door jouw werk verbetert de samenwerking en de integrale sturing. Bij digitalisering werk je in het hart van de bedrijfsvoering. Met behulp van relevante gegevens sla je de brug tussen de dagelijkse operatie en zorg je voor een betere portfoliosturing.

Wat doet een Portfoliomanager (medior) bij Ruysdael?

Transities, circulariteit en digitalisering zijn onze werkvelden. Samenwerking, realisatiekracht en porfoliosturing is onze kernexpertise. Duurzame innovatie is onze impact. We zorgen dat mensen en organisaties samenwerken om iets neer te zetten wat ze zelf niet voor mogelijk houden. Zo willen we ook met elkaar omgaan. Ruysdaelers werken in verschillende settings en rollen, maar vanuit dezelfde drive en passie voor mensen en vernieuwing. Je zult dus zelfstandig en in teamverband werken in verschillende organisaties of samenwerkingsverbanden. Ook binnen Rusydael werk je mee aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied door mee te werken aan toonaangevende praktijkonderzoeken, zoals ons jaarlijkse rapport portfoliomanagement.  Dit zijn voorbeelden van het type werk:

  • Workshops organiseren over (aspecten van) portfoliosturing.
  • Het voorbereiden van portfolioboards of andere stuuroverleggen.
  • Het opzetten van een portfolio office of een programmabureau.
  • Het ontwikkelen van rapportages.
  • Het opstellen en implementeren van verbeteradviezen over  informatie- en stuurprocessen.
  • Stakeholder management, want je communiceert en denkt veel mee met je stakeholders.
  • Gegevens verzamelen en interpreteren voor onze onderzoeken rond samenwerking en sturing.

Zie ook onze andere vacatures:

Heb je interesse in bovenstaande functie? solliciteer dan via onderstaande formulier. 

 

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp