Portoliosturing, next level portfoliomanagement

Impact maken in een wereld van schaarste

Portfoliomanagement ontwikkelt zich binnen steeds meer organisaties in Nederland. Het besef ontstaat dat een bewuste sturing op je veranderportfolio kan leiden tot een (concurrentie)voordeel. Juist in een wereld die razendsnel verandert, waar wendbaarheid essentieel is en afhankelijkheden van andere partijen toenemen, vormt portfoliomanagement het kompas om op de strategische koers te blijven. 

Portfoliomanagement wordt daarmee steeds vaker een integraal onderdeel van de dagelijkse besturing van de organisatie. Daarbij ontwikkelt portfoliomanagement zich van control op de veranderinitiatieven, via bewaken van de baten cq effecten tot een essentiele informatiebron bij het besluiten over en besturen van de verandering.

 

Drie belangrijke effecten die je samen met Ruysdael realiseert

Strategische wendbaarheid

Kortcyclisch sturen met een lange-termijnvisie en invloed uit je omgeving

 

Portfolio in balans

Een maximale impact in een groot en dynamisch portfolio

Portfolio in control

Samen werken aan een voorspelbaar portfolio

Een greep uit onze producten en diensten

Portfolioscan

Met de portfolioscan breng je de gepercipieerde volwassenheid van het portfolioproces in kaart en definieer je vervolgstappen voor de verder ontwikkeling

Opleidingen

Ontwikkel je als team of persoon verder met één van onze opleidingen op het gebied van portfoliosturing

Een volgende stap

Meer rendement halen uit je portfolio door een verder betere besturing van je portfolio

Maakbaar portfolio

Het inrichten van de portfolioresourceplanning waardoor beter zicht komt op de maakbaarheid en een realistisch en voorspelbaar portfolio ontstaat

Portfolio in control

Het inrichten van een adequate informatievoorziening en rapportage op basis waarvan gefundeerde besluiten over het portfolio worden genomen

Governance

Het beschrijven en implementeren van de Governance rondom het portfolio in samenhang met de reguliere organisatie

Hybride

Het creëren van synergie tussen de Agile en project aanpak, waardoor het 1+1=3 effect wordt bereikt

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Blogs en achtergrondartikelen

Bekijk de video over het benefitmanagementframework

Voorbeeldtrajecten

Implementeren Governance

Voor een complexe overheidsorganisatie hebben we de Governance beschreven en geïmplementeerd. Eerst is op interactieve wijze de Governance beschreven en voorgelegd aan de directie.
Na goedkeuring heeft implementatie plaatsgevonden door middel van voorlichtingssessies, workshops en on-the-job-coaching. Daarbij is niet alleen aandacht gegeven aan de formele kant van de Governance, maar ook aan het aspect samenwerking.
Het resultaat is een gedragen een eenduidig beeld over hoe besluitvorming over het portfolio plaatsvindt en welke gedragsregels daarbij van belang zijn.

Opschalen portfolio

Voor een asset-gedreven organisatie is een onderbouwd portfolio vastgesteld met een doorkijk van 60 maanden. Daarbij is aangetoond dat opschaling van het portfolio vanuit business-perspectief noodzakelijk is.
Naast opschaling is het lopende portfolio opnieuw beoordeeld op nut en noodzaak en hebben bijstellingen plaatsgevonden.
Last but not Least is ook onderbouwd in hoeverre het portfolio maakbaar is en in welk tempo opgeschaald kan worden door de realiserende, deel externe partijen.